foto
Blind vold Slik så «Jon» (33) ut etter å ha blitt slått ned på byen. En 23 år gammel mann ble tidligere i år dømt til fengsel for å ha utøvd grov vold mot ham. Foto: Foto: LEGEVAKT

- Jeg husker ikke så mye av det som skjedde.

«Jon» tenker på helgenatten oktober i fjor, da en tur på byen utviklet seg til et voldsmareritt som skulle prege året fremover. En 23 år gammel fremmed mann slo ham rett ned i Midtbyen i Trondheim.

Han fortsatte å sparke «Jon» der han lå på asfalten med hodet ned mot bakken. Med hjernerystelse, et dypt kutt i panna og forslått i hele ansiktet ble «Jon» i all hast fraktet til St. Olavs hospital i ambulanse.

I den påfølgende rettssaken på senvinteren i år ble gjerningsmannen dømt til fengsel i fem måneder. Dette var en fellesdom som også inkluderte tidligere forhold. I tillegg måtte 23-åringen betale «Jon» 2300 kroner i erstatning.

Lager nytt register

Overlege Nils Ericsson har sett sin andel med voldsofre ved legevakten i Trondheim.

- Det typiske voldsofferet på legevakta er en moderat beruset mann mellom 20 og 30 år, som har lettere ansiktsskader etter slagsmål natt til lørdag eller søndag rundt klokken 02, sier han.

Ikke overraskende inntreffer 65 prosent av voldsskadene legevakten mottar, mellom fredag klokken 23 og mandag klokken 04, og de fleste mellom klokken 01 og 04 natt til søndag.

De med alvorlige voldsskader går direkte til akuttmottaket ved St. Olavs hospital. Per i dag kan ikke sykehuset gi ut statistikk for skader etter vold.

Men fra 1. januar opprettes et nasjonalt skaderegister som vil omfatte alle større legevakter og akuttmottak i Norge. I tillegg til å tilby statistikk skal registeret kunne brukes for å forebygge ulykker og skader. Registeret er basert på en pilotstudie som har vært utført ved St. Olavs hospital de to siste årene.

Skadd på gata

I mellomtiden har Ericsson utarbeidet en oversikt over gjennomsnittet av voldsskadene ved Trondheim legevakt det siste året:

76 prosent av voldsofrene er menn, 24 prosent kvinner.

23 prosent har moderate skader; bruddskader, slagskader i ansikt og kjeve, behov for spesialistbehandling. 76.5 posent har mindre skader.

70 prosent av mennene og 34 prosent av kvinnene er skadet ute i gata, på fortau, kro eller på et utested. Til sammenligning oppsøker 26 prosent kvinner og 16 prosent menn legevakta på grunn av voldsskader i hjemmet.

Selv om politiet ser en økning i volden, merker ikke legevakten dette.

- Veldig ødeleggende

- Jeg oppfatter situasjonen som relativt konstant. Jeg sier ikke at det er blitt mindre vold, men det er ikke alle som utsettes for vold, som kommer til oss, sier overlege Ericsson.

«Jon» har gitt samtykke til at Adresseavisen trykker bilde av ham, men ønsker ikke å identifiseres. Han vil legge saken bak seg. 33-åringen er bekymret over at stadig nye voldstilfeller dukker opp i mediene - helg etter helg.

- Vi trenger en holdningsendring i samfunnet. Volden er veldig ødeleggende for dem som blir rammet, sier han.

foto
Blind vold Slik så «Jon» (33) ut etter å ha blitt slått ned på byen. En 23 år gammel mann ble tidligere i år dømt til fengsel for å ha utøvd grov vold mot ham. Foto: LEGEVAKT
foto