Stadig flere deltar i konkurranser med høy intensitetover lang tid. Flere studier viser at hjertet blir skadet når det utsettes for slike påkjenninger, for eksempel når man konkurrerer i triatlon eller Iron Man-konkurranser.

- Undersøkelser viser at hjertet er sterkt påvirket etter slike konkurranser. Det finnes spor etter slike påkjenninger som er likt det hjertet er utsatt for etter et hjerteinfarkt. Det er spor av hjerteskade. Det kan være helseskadelig å gjennomføre slike konkurranser, sier stipendiat Henning Ofstad Ness ved Cerg ved NTNU.

- Må være godt forberedt

Ofstad Ness mener man bør være sikker på at man er i en slik fysisk form at kroppen tåler den harde påkjenningen.

- Det har blitt mer populært med mosjonistkonkurranser av denne typen. Det er bra å ha et mål med treningen, men man må være godt forberedt. Det er en stor påkjenning på kroppen. Hvis man er i tvil, så bør man kontakte lege for å få klarsignal for at det er trygt å gjennomføre, sier Ness.

Varte i flere dager

I studiene som er gjennomført varte skaden fra fem til åtte dager etter konkurransen, opp til to uker etter konkurransen.

- Det er nærliggende å tro at slike typer trening kan fremprovosere hjertestans hvis man har en hjertefeil fra før. Men dette er noe vi trenger å forske mer på, sier Ofstad Ness.