Elg blir et stadig vanligere skue i trøndelagsfylkene, og den kommer ofte nær tett befolkede områder.

Nederst i saken ser du tipsene til hvordan du bør oppføre seg når du møter elg.

Forsvarer seg

Den naturlige reaksjonen til en elg er å løpe når den kommer nært mennesker. Saken stiller seg imidlertid annerledes hvis elgen føler at den ikke uten videre kan stikke av, eller den blir stresset av andre grunner.

Da kan den i verste fall angripe hvis du står for nære. Blir man truffet av framføttene til en elg, kan det få fatale konsekvenser. Derfor bør man alltid trekke seg unna når man møte elg, selv om de er fredelige dyr i utgangspunktet.

Her kan du se hvordan et elgangrep kan arte seg.

Tegn på fare

Elgen har et tydelig kroppsspråk. Den har relativt dårlig syn, og bruker hovedsaklig luktesansen og hørselen til å analysere situasjonen. Derfor ser man ofte at den legger ørene i forskjellige retninger for å oppfatte hva som skjer rundt den.

Hvis ørene står rett opp og den ser rett mot deg, bør varsellampen lyse. Når dette skjer har ikke elgen bestemt seg hva den skal gjøre, og den kan like så godt komme rett i mot deg som å stikke av.

Legger den ørene bakover, senker hodet og reiser bust på ryggen, er du virkelig i fare. Det er et tegn på at den er stresset, og veldig uforutsigbar. På dette tidspunktet kan den angripe.

Man må være spesielt forsiktig hvis man ser ku med kalver, siden kua for enhver pris vil forsvare kalven. Ser du en kalv, men ingen ku i nærheten, bør du trekke deg tilbake samme vei som du kom. Kua kan da komme stormende for å forsvare avkommet.

Her ser du hvor du treffer elg i Trondheim (artikkelen fortsetter under kartet)

Pass på hunden

Ifølge viltpatruljen i Trondheim er det flere løshunder som jager elg. Derfor har den ofte dårlige erfaringer med hunder. Har du hund, vil den i 80-90 prosent av tilfellene gå etter hunden hvis den føler seg truet.

Slik bør du opptre når du møter elg:

  • Ha respekt for elgen. Husk, den er et vilt dyr.

  • Unngå å provosere dyrene unødvendig. Ikke påkall elgens oppmerksomhet ved rop og skrik, snøballkasting eller ved å gå nærmere.

  • Hold avstand. Gå aldri nærmere når du oppdager elg. Du kan være for nær selv på 50 meter.

  • Observer kroppssignalene. Når elgen ser rett på deg med reist hode og stående ører, har den ikke bestemt seg for om den skal flykte eller bli stående. Trekk deg rolig unna! Når elgen har reist bust, holder hodet lavt og ørene flatt bakover, må du straks fjerne deg. Elgen kan angripe. Husk at du ikke klarer å løpe fra en elg.

  • Vær varsom når du møter ku med kalv og gå aldri mellom dem. Husk at elgkua vil forsvare kalven sin.

  • Vær oppmerksom på barn og elg. Lær barna riktig atferd i møte med elg.

Flere tips:

  • Pakk inn eller lag skremsler på bærbusker, prydbusker eller frukttrær for å unngå beiteskader.

  • Gi viltforvaltningen beskjed om elg i boligfelt og langs veier.

Tipsene er hentet fra hjemmesidene til miljøenheten ved Trondheim kommune.

foto
Tegn på sinne: Når elgen legger ørene bakover og senker hodet, kan du ikke føle deg trygg. Foto: LARS JAKOB FURUNES