Hvert år trenger 200 barn i Midt-Norge et fosterhjem. Barne-, ungdoms- og familieetaten, Bufetat, startet denne uka en kampanje for å rekruttere nye fosterforeldre som kan ta imot disse barna.

Per i dag venter 41 barn mellom 0-18 år på å bli plassert i fosterhjem i Midt-Norge. Totalt i Norge er tallet 198 barn.

- Ideelt sett skal ikke barna behøve å vente lenger enn i seks uker. Dersom det ikke finnes et ledig fosterhjem får de likevel hjelp, enten midlertidig plass i barnevernsinstitusjon, i et beredskapshjem eller med forsterket hjelp i hjemmet, sier regiondirektør Jonny Berg i Bufetat Midt-Norge.

Ni av ti i fosterhjem

De som tar buss har allerede sett dem. Jenter og gutter som sitter alene i et busskur i Munkegata og venter på en fostermamma.

- Hovedhensikten med å plassere dukkene på bussholdeplassene er at vi da får en følelse av å forlate noen, sier Berg. Det er også åpnet en facebookside, der det legges ut informasjon om det å være fosterforeldre.

Behovet er økende

Fosterhjemmene utgjør det viktigste plasseringsalternativet innen barnevernet. Siden 1990 har antall barn og unge i fosterhjem i Norge økt betydelig. Dette henger sammen med styrket aktivitet i barnevernet, og økt bruk av fosterhjem fremfor institusjon.

I dag finnes det 8500 fosterfamilier i landet. Av vel 10 000 barn og unge som ikke kan bo hjemme, bor 9 av 10 i fosterhjem. Til sammen bor over 9200 barn i fosterhjem i Norge i dag - tilsvarende var tallet i 2000 på 6000 barn.

Trenger modningstid

- Kampanjen vi kjører nå gir ikke nødvendigvis en umiddelbar effekt, og den er også vanskelig å måle i antall rekrutterte fosterhjem. Det innebærer en viss modningstid å ta stilling til om man vil bli fosterfamilie. De som tenkte tanken under kampanjen i fjor, kan være modne for å gå videre på dette nå, sier Berg.

Alle som ønsker å bli fosterfamilie blir vurdert.

Krever engasjement

- Vi ønsker oss par eller enslige fra 25 år og opp til 50-55 år. Om de er heterofile eller homofile er ikke viktig, hovedsaken er at de har et engasjement for å hjelpe barn og ungdom som trenger det. Det krever en del å bli fosterforeldre. Det betyr ikke at man må være superfamilie, men man må representere normalitet og stabilitet, sier Berg.

Bufetat holder Pride-kurs når de har flere interesserte familier. Kurset tar for seg 10 sentrale tema om det å være fosterfamilie og går over flere kvelder.

- Pridekurset skal gi folk nødvendig verktøy for å bli fosterfamilie, og er også med på å avklare om de ønsker å gå videre og bli fosterforeldre.

Hedrer fosterfamiliene

Fjorårets kampanje resulterte i 60 sms-er, der Bufetat sendte ut infomateriell i etterkant. Facebooksiden hadde over 200 000  klikk og 1700 likes.

- Et trygt fosterhjem kan bidra til at flere barn og unge står bedre rustet til å møte voksenlivet. Innsatsen fra fosterforeldre utgjør for mange den store forskjellen for fremtiden. Fosterhjemskampanjen denne uka er sånn sett todelt; vi ønsker å hedre alle fosterforeldre og samtidig rekruttere nye.

foto
41 barn i alderen 0-18 år venter i øyeblikket på et fosterhjem i Midt-Norge. Foto: Bufetat
foto
Tre dukker er plassert i Munkegata i Trondheim denne uka. Foto: Terje Svaan