Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening har vedtatt å gå til politisk streik mot Sør-Trøndelag fylkeskommune. Streiken vil foregå mandag 20. februar, fra klokken 10.00-13.00. Streiken legges til dette tidsrommet for å ramme færrest mulig passasjerer.

Streikevarselet gjelder foreløpig alle byrutene i Trondheim.

Ønsker å spise i felleskap

Streiken dreier seg om bussjåførenes sosiale forhold, og retten til å kunne ta spisepauser sammen med kollegaer i fellesarealer. Nå risikerer sjåførene å måtte spise alene i hvilebuer.

«Å frakte oss til stasjoneringsstedet for spisepauser blir for dyrt, for selskapene» skriver Ole Roger Berg, leder for fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening i en pressemelding.

I juni i fjor vedtok fylkestinget dette:

«Det må legges til rette for, der det er praktisk mulig og innen fornuftige økonomiske rammer, at sjåførene kan ta spisepauser sammen med kollegaer i fellesarealer.»

Beklagelig overfor kundene

Ole Roger Berg skriver i pressemeldingen de vil ha spisepauser i større sosiale fellesrom, som kantiner, med mulighet til felles prat, læring og erfaringsdeling.

Fagforbundet mener AtB ikke har fulgt opp dette vedtaket. Presseansvarlig i AtB Grethe Opsal sier at det er beklagelig overfor kundene som blir rammet, men at streiken er rettet mot Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Adresseavisen har prøvd å komme i kontakt med fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem, uten hell. Solem har i midlertid uttalt dette til NRK:

– Vi kan ikke garantere at alle sjåfører kan få tatt all nødvendig spise- og hviletid på samme sted. Men vi vet ikke hvor stor andel av dem som må gjøre dette på endeholdeplassenes utebuer.

Ole Roger Berg. (Arkivfoto) Foto: Kjell A. Olsen