– Vi må legge bedre til rette for utbyggere, ellers rammes vanlige folk

foto