* Se nederst for hele listen topp til bunn

Mandag 5. september i fjor – en solskinnsdag i Trondheim – fikk 80 studenter ved fakultet for arkitektur og design oppdraget med å telle trafikanter, registrere opphold, og intervjue 680 forbipasserende i 25 utvalgte byrom (se fakta). På bakgrunn av undersøkelsen – kalt «Folk i byen» – vet man hvilket byrom folk synes har de beste omgivelsene, er de mest barnevennlige, er mest brukt, har flest fotgjengere og flest syklister, flest sittende og flest lekende.

Teste ut og måle

Undersøkelsen er en direkte oppfølging av byromstrategien som ble politisk vedtatt i fjor, og har som hensikt å innhente mer kunnskap om hvordan byrommene i sentrum brukes

- Det handler om å teste ut og måle for å finne ut om vi gjør det rette i byrommene. Dette er den største undersøkelsen som er gjort i Trondheim, og vi tar sikte på å gjøre lignende undersøkelse til høsten igjen, og kanskje allerede i vår, sier prosjektleder Mathias Midbøe.

Sammen med midtbykoordinator, Grete Kristin Hennissen har han bearbeidet grunnlaget, som skal opp i formannskapet neste tirsdag. I tillegg til byrommene som er nevnt i byromsstrategien, er også plasser langs Elgeseter gate undersøkt med bakgrunn i campusutbyggingen.

Les mer om campus her

Hva mener du er Trondheims vakreste område? Trykk deg inn på kartet nederst i saken og fortell om din favoritt.

Beste omgivelser

1. Bakklandstorget (8,7)

Det er Trondheims best likte byrom. Flere av de 46 svarte «ingenting» på spørsmål om forbedringsforslag, men en del ønsket at Bakklandet kunne vært grønnere, og det ble foreslått å gjøre om parkeringsplassen til park. Kun en fjerdedel av de spurte mente plassen egnet seg som et sted barn kan leke fritt. Det ble registrert 4800 syklister, og nærmere 10500 fotgjengere gjennom dagen.

2. Høgskoleparken, Vestskråningen (8,4)

Det er det eneste stedet av de 25 byrommene hvor alle folk svarte de ville la barn på seks år leke fritt. I gjennomsnitt var det alltid to barn som lekte i parken på undersøkelsesdagen. Det ble påpekt at stedet manglet benker. 1800 syklet, og 1600 fotgjengere ble registrert frem til klokka 16.00

3. Finalebanen (8,3)

Dette er et av de mest brukte byrommene til tross for lite gjennomgangstrafikk. De aller fleste ville la barn leke fritt her, og observasjonen viste at folk ikke var plaget med trafikkstøy fra Elgeseter gate. 2540 fotgjengere og 550 syklister ble registrert gjennom dagen.

4. Olav Kyrres plass (8,2)

Ingen byrom ble brukt mer på et enkelttidspunkt enn plassen midt på St. Olavs Hospital. Hele 87 personer satt på plassen ved lunsjtider. Naturlig nok følges aktiviteten på plassen etter arbeidstiden på sykehuset. Litt under halvparten mente plassen passet bra for leking for seksåringer. Det ble registrert 1750 syklister og 14400 fotgjengere gjennom byrommet denne dagen.

foto
Olav Kyrres plass. Foto: Marianne Tønset

Best og verst i Midtbyen

7. Kongens gates almenning (7,8)

Dette er den beste plassen av de 25 utvalgte som ligger innenfor elveslyngen, i Midtbyen. Rundt 1000 mennesker passerte plassen gjennom døgnet, (ikke telling mellom 12.00 og 13.00) Det var tydelig en plass mange turister kom til, og den nye piren var en populær plass for å ta bilder av bryggene og Nidelva. Flere mente plassen burde hatt flere sitteplasser og mer grønt areal.

foto
Kongens gate allmenning, det best likte byrommet i Midtbyen, som altså er innenfor elveslyngen. Foto: Håvard Haugseth Jensen

24. Leüthenhaven (4,5)

Byrommet fikk generelt dårlig score. Kun én av 31 personer ville la barnet leke fritt hvis det var innenfor basketballgjerdet. Området har mest trafikk i rushtiden. 2500, hvorav 230 syklister, passerte byrommet gjennom hele dagen.

25. Dronningens gates allmenning (4,4)

Dette er Trondheims minst likte byrom. Sju personer ga laveste mulige poengsum, karakter én. Ingen av de 33 personene som ble spurt ville latt barn leke fritt der, og mange var plaget av støy. Oppholdsregistreringene viste at det i snitt er ingen som oppholder seg der mellom 08.00 og 15.00. Nesten alle spurte mente at byrommet ikke sto i stil med omgivelsene, og lanserte muligheten for grønn lunge på plassen. De intervjuede forsto viktigheten med bensinstasjon i bysammenheng, men at stasjonen burde hatt utforming som avspeiler dens flotte plassering.

foto
Dronningens gates allmenning er Trondheims minst likte byrom. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Hvilket byrom synes du har best omgivelser? Bakklandstorget Høgskoleparken (Vestskråningen) Finalebanen Olav Kyrres plass Elgeseter park Høgskoleparken (Hesthagen) Kongens gate allmenning Krigsseilerplassen Hurtigbåtterminalen TMV-odden Sandgata Cicignons plass Ravnkloa Torvet Teknoaksen Krysset Klæbuveien -Klostergata Studentersamfundet Krysset Klostergata- Mauritz Hansens gate Peter Egges plass Stasjonsplassen Klæbuveien ved Handelshøyskolen Jomfrugate allmenning Krysset Elgeseter gate-Magnus den godes gate Leüthenhaven Dronningens gate allmenning Du må velge et alternativ Din stemme blir nå behandlet... Hvilket byrom synes du har best omgivelser? Bakklandstorget 51% Høgskoleparken (Vestskråningen) 7% Finalebanen 4% Olav Kyrres plass 1% Elgeseter park 1% Høgskoleparken (Hesthagen) 2% Kongens gate allmenning 1% Krigsseilerplassen 2% Hurtigbåtterminalen 3% TMV-odden 3% Sandgata 1% Cicignons plass 2% Ravnkloa 7% Torvet 6% Teknoaksen 0% Krysset Klæbuveien -Klostergata 0% Studentersamfundet 1% Krysset Klostergata- Mauritz Hansens gate 0% Peter Egges plass 0% Stasjonsplassen 0% Klæbuveien ved Handelshøyskolen 0% Jomfrugate allmenning 1% Krysset Elgeseter gate-Magnus den godes gate 0% Leüthenhaven 1% Dronningens gate allmenning 3% Du har allerede stemt 2743 stemmer

Mest barnevennlig

Høgskoleparken, både Vestskråningen og Hesthagen, er på toppen av barnevennlighetsbarometeret. Men også Finalebanen og Peter Egges plass ble ansett som barnevennlige. Det var flest barn som lekte i Høgskoleparken, Torvet og Hurtigbåtterminalen. Naturlig nok, med tanke på trafikken, ville ingen av de spurte la barn leke alene i følgende byrom: Klæbuveien ved Handelshøyskolen, Studentersamfundet, krysset Elgeseter gate-Magnus den godes gate, krysset Klostergata-Mauritz Hansens vei og Dronningens gates allmenning.

Flest folk

Torvet er det byrommet med suverent mest trafikk: I løpet av telledagen ble det registrert nesten 40 000 passeringer (både syklister og fotgjenger). Det var over dobbelt så mange som passerte Olav Kyrres plass. Bakklandstorget og Samfundet følger deretter. Det ble talt flest syklister gjennom Samfundet med nesten 5000 passeringer. På de neste plassene kommer Bakklandstorget og Torvet.

Mest brukt

Grunnet opptaksprøve for nye studenter ved Marin teknikk ved NTNU var det fullt av folk på Ravnkloa på registreringsdagen. I snitt befant over 70 personer seg der. Torvet ville nok vunnet uten studentene ved Ravnkloa, med 50 mennesker som satt, sto, lekte eller gjorde andre ting ved registrering. Også Bakklandstorget og Finalebanen ble mye brukt.

Hvis en ser på et gjennomsnitt for dagen så var det 86 personer som til enhver tid satt i byrommene. 60 personer sto, 110 personer gjorde andre ting (92 hvis man tar bort linjeforeningsopptaket), og seks barn lekte.

Hva mener du er Trondheims vakreste område? Trykk deg inn på kartet og fortell om din favoritt.

data-external="https://crowd.adressa.no/front/js/crowd.js@init" data-host-name="https://crowd.adressa.no" data-assets-url="https://crowd.adressa.no/front" data-social-host-name="https://social.polarismedia.no/" data-publication="adressa" data-event-id="2r63eii" data-view="data-view">