– Det er veldig uheldig at man hindrer trafikken fullstendig på den måten

foto