Helge Simonnes, sjefsredaktør i Vårt Land, skrev mandag en kommentar om Nidarosdomens dårlige vedlikehold av kirkegården.

- Jeg besøkte Nidarosdomen på lørdag i forbindelse med en debatt om folkekirken. Da jeg gikk rundt på kirkegården reagerte jeg kraftig på det sjuskete preget, sier han.

«En skam»

Simonnes skryter stort av Olavsfestdagene, men er overrasket over det han mener er et manglende vedlikehold av gravstedene rundt Nidarosdomen, spesielt familiegravene trekker han frem.

- Ugresset grodde helt fritt, sier Simonnes, som synes det er rart at det er lagt så lite vekt på vedlikeholdet rundt på kirkegården.

I kommentaren skriver han at vedlikeholdet av gravplassen må betegnes som en skam for en kirkehovedstad.

Hva synes du om vedlikeholdet rundt Nidarosdomen? Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

- Skjønner at folk reagerer

Til tross for at flere av gravstedene er familieeid, har Kirkelig fellesråd forvaltningsansvaret for alle 800 gravstedene på Domkirkegården og Vår frue Kirkes kirkegård. Mange av gravstedene har flere gravminner eller minnesplater, og er en viktig del av kulturarven til Trondheim. Gravplassene rundt Nidarosdomen er fredet både under og over bakken, og må derfor vedlikeholdes på en spesiell måte.

Plen og området rundt med veier har Trondheim bydrift ansvar for.

Trygve Jensen, avdelingsleder for gravplassforvaltningen i Kirkelig fellesråd, sier de jobber gradvis med å øke vedlikeholdet av gravplassen.

- Vi i Kirkelig fellesråd er ikke fornøyd med hvordan det ser ut rundt Nidarosdomen, men i godt samarbeid med Trondheim kommune får vi gradvis mer ressurser, sier Jensen.

De har også mottatt enkelte tilbakemeldinger om vedlikeholdet generelt, spesielt reageres det på gravminnenes dårlige forfatning.

- Jeg skjønner at folk kan reagere, men dette arbeidet må gjøres i samarbeid med Riksantikvaren, og kan være krevende, sier han.

Spesielt vedlikehold

Kirkelig fellesråd i Trondheim har de siste årene registrert og dokumentert et økende behov for vedlikehold. Det har gjort at flere ressurser er satt inn for å gå over alle gravstedene på kirkegården.

Vedlikeholdsarbeid, som stort sett består av å fjerne ugress og klippe gress, gjøres en til to ganger hver 14. dag. Det ble også gjort en ekstra innsats før 17. mai.

På grunn av fredningen er det en kostbar og tidkrevende affære å restaurere gravstøttene.

- Det kreves et spesielt vedlikehold for å prøve å bevare det gamle. Det kan derfor ikke brukes moderne metoder, og vi må ofte benytte oss av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider sin kompetanse, sier Jensen.

Flere hundre tusen kroner

Hvert år mottas det statlige midler for å vedlikeholde Nidarosdomen. Kirkelig fellesråd i Trondheim jobber med å få bevilget midler for å ivareta det utvendige området og kirkegården på en best mulig måte.

- Det kommer folk fra hele verden for å se Nidarosdomen. Det er en del av Trondheims kulturarv, sier Jensen.

Restaurering av et gravsted med stakittgjerde og flere gravstøtter kan koste mer enn hundre tusen kroner, og både utvendig mur og nedrustede gjerder vil koste minst like mye å pusse opp.

foto
Trygve Jensen, avdelingsleder for gravplassforvaltningen i Kirkelig fellesråd, sier de jobber gradvis med å øke vedlikeholdet av gravplassen. Foto: glen musk