Nina Lien Birkeland og samboeren hadde onsdag vært på handletur på Bunnpris på Nidarvoll i Trondheim da de oppdaget en flokk med måker.

- Vi stoppet for å se om vi kunne få tatt noen stilige bilder, siden det var fint vårvær, sier Nina.

Så fant de frem en pose med boller og hev ut smuler for å lokke til seg flokken. Det fungerte, for plutselig svermet det av fugler.

Morsom opplevelse

For å få dem enda nærmere prøvde de med en smule på sidespeilet.

- Det kom først en og nappet til seg biten på speilet, etter det la jeg ut nye hele tiden og de kom på løpende bånd.

De forsøkte til og med å plassere en bit i vinduskarmen, men ingen av måkene var modige nok til å forsøke seg på den.

- Jeg sitter igjen med en morsom opplevelse og noen fine bilder.

Teller måker

På kommunens nettside kan du lese følgende om fiskemåken i Trondheim:

«Trondheim med mye tilgjengelig mat, har en relativt stor bestand. Fiskemåke er den vanligste måkearten her. Du ser den hekkende spredt og i kolonier. På større bygninger med flate tak, bl.a. på Flatåsen, Saupstad, Tempe, Ila, Dora og Lade er det mange hekkende par.

Rundt 1990 var det ca. 400 hekkende par fiskemåke på Dora og Nyhavna. Dora var den gang Sør-Trøndelags største koloni av fiskemåke. Etter restaureringsarbeider på Dora spredte fuglene seg utover i mindre grupper. I dag hekker sannsynligvis fortsatt flere hundre par fiskemåke i byen hvert år.»

Hvor mange måker lever i norske byer nå? Det vil måketellingen gi svar på. Den ble satt i gang av Norsk institutt for naturforskning (Nina) i fjor

Publikum ble oppfordret til å sende inn sine observasjoner, og hadde i juli i fjor fått inn 34 000 observasjoner, dobbelt så mange som året før.