Ottervik sier hun lover full åpenhet for å få frem mest mulig informasjon rundt Kystad-saken.

- Det er alvorlige opplysninger som kommuneadvokaten kommer med. Dette er et viktig grunnlag for videre arbeid fra rådmannen, kontrollkomiteen og revisjonens side. Mitt hovedfokus er åpenhet og få frem mest mulig informasjon, sier Ottervik.

- Er du overrasket over at saken er kommet til dette punktet?

- Etter å ha lest avtalen i sin helhet i Adresseavisen oppfatter jeg den som mer alvorlig og krevende enn bare det som ble fortalt i media tidligere. Den er mer alvorlig enn jeg visste, så med bakgrunn i avtalen var ikke det som nå skjer et utenkelig scenario, sier Ottervik.

Lørdag starter årsmøtet i Sør-Trøndelag Ap. Ottervik er klar på at partiet skal gjenvinne tillit gjennom rydde opp og være åpen om saken.

- Er du skuffet over at du ikke ble informert om «Kystad-avtalen»?

- Jeg skulle ønske at Rune var mer åpen og informerte meg om oppdraget for Kystad. Men det har han altså ikke gjort.

- Har du snakket med han i dag?

- Nei.

- Vil du snakke med han?

- Det skal jeg sikkert, men jeg vet ikke når.