Byggestart for strekningen på 600 meter fra Bakkegata til Gamle Kongevei er 1. august. I prosjektet inngår også bygging av 100 meter sykkelvei med fortau mellom Gamle Kongevei og Stadsingeniør Dahls gate.

Kirgegata i Trondeim får sykkelgate. Foto: Mariann Dybdahl

- Ved å bygge  en buffer mot parkeringsarealene og «trykke» sykkelsymboler i asfalten, ønsker vi å synliggjøre at  Kirkegata, som  en del av Ranheimsruta, er  en  sykkelgate, sier prosjektleder Mari Olden i Trondheim kommune.

Opprustingen av gata på Møllenberg, som skjer i regi av Miljøpakken, skal ifølge Olden hjelpe syklistene til å sykle mer sentrert i veibanen.

20 000 sykler til og fra sentrum hver dag.

- Enklere å sykle midt i kjørefeltet

- I dag opplever syklistene at de må sykle veldig nær parkerte biler når det kommer kjøretøyer i samme retning. Ved å plassere storgatestein mellom parkeringsarealene og veibanen blir det enklere for syklistene å holde seg midt i kjørefeltet. At Kirkegata er en sykkelgate blir også markert ved at blir montert 30 sykkelsymboler i veibanen i hver kjøreretning langs hele strekningen, forteller prosjektlederen.

Kirkegata i Trondheim. Bildet er tatt fra krysset Bakkegata/Kirkegata og nordover (mot Nonnegata/Innherredsveien), her blir det ny sykkelvei Foto: Mariann Dybdahl

Utenfor Industribygget, hvor blant annet Aleris sykehus og medisinsk senter og Coop Extra holder til, skal 16 tverrgående parkeringsplasser gjøres om til langsgående parkering. – Fordi det ikke er plass til så mange langsgående plasser på samme side av Kirkegata, vil enkelte av plassene bli flyttet på skrå over veien. Samtidig blir fortauet utenfor Industribygget utvidet med to meter. Samlet vil disse tiltakene gi en ryddigere gate, opplyser Olden.

I prosjektet inngår også utbedringer av krysset ved Nonnegata. Her kommer det nye heller på fortauet og bedre belysning.

Også kryssene Wessels gate – Kirkegata og Gyldenløvs gate – Kirkegata skal «strammes opp» med en ny kantsteinslinje. Også i det siste krysset blir den nåværende belysningen skiftet ut.

I Gamle Kongevei skal det bygges sykkelvei med fortau.

Les også: Sykkelpris i Trondheim til bedrift uten gratis parkeringsplasser

Sykkelbyen Trondheim

Sykkelvei med fortau i Gamle Kongevei

- I forbindelse med byggingen vil bommen mellom Gamle Kongevei og Stadsingeniør Dahls gate bli fjernet permanent. Strekningen får fortau på 2,5 meter og sykkelvei på 3,0 meter adskilt med en gul midtlinje, forteller Olden.

Hele prosjektet har en kostnadsramme på 8,5 millioner kroner og skal være avsluttet 31. oktober.

I forbindelse med anleggsarbeidet vil det bli redusert parkering og redusert framkommelighet langs deler av strekningen etter hvert som arbeidet forflytter seg.

Her finner du flere artikler om sykling

65 millioner til sykkeltiltak i 2017

Totalt er det satt av 65 millioner kroner til sykkeltiltak i Trondheim i 2017. For hele perioden 2017–2020 er summen 530 millioner kroner.

Fram til 2017 er det bevilget 675 millioner kroner til hovednettet for sykkel, viser tall fra Miljøpakken.

Bystyret og fylkestinget vedtok våren 2014 en ny sykkelstrategi for Trondheim og retningslinjer for hvordan sykkelanleggene skal bygges ut.

Et av hovedmålene i sykkelstrategien er flere syklister med en dobling av sykkelandelen til cirka 15 prosent i 2025.

Et annet hovedmål er at det skal bli «enklere å sykle», noe som innebærer at Trondheim skal ha et sammenhengende hovednett for sykling og god komfort og fremkommelighet for sykkel hele året.

Adresseavisen mener:  Trondheim må gjøre mer for å bli sykkelbyen

Adresseavisen mener: Sykkel må prioriteres og syklister kontrolleres