– Dette er en  verdig vinner som jobber med klima- og miljøspørsmål på en grundig og gjennomført måte. De har også satt i gang prosjekter som gjør bærekraftig utvikling til noe som er morsomt for barna og elevene, sa Utdanningsforbundets påtroppende leder, Steffen Handal, under prisutdelingen.

Juryen peker i sin begrunnelse på at barnehagen over tid har  jobbet med klima- og miljøspørsmål, og at "arbeidet framstår som godt integrert i barnehagens øvrige pedagogiske arbeid – enten det dreier seg om kompostering, kildesortering eller gjenbruk."

Fikk også pris i 2013

Juryen mener også at  "barnehagen evner å skape oppmerksomhet om viktige klima- og miljøspørsmål i lokalsamfunnet", og trekker fram prosjektet "Fra jord til bord", som handler om økologisk mat og økologisk dyrking.

For denne innsatsen ble barnehagen tildelt Grønn Barnebys pris i 2013.

- Bikube viser vei

Juryen fremhever at Bakklandet barnehage i forbindelse med sitt arbeid som Grønt flagg-sertifisert barnehage har satt fokus på bienes rolle for å opprettholde et bærekraftig samfunn.

- Barnehagen har med sitt initiativ til å utplassere en bikube i barnehagen vist vei for å finne en lokal løsning på et globalt problem, skriver juryen.

"Barna har vært med i hele prosessen, fra planlegging av hvor kuben skulle stå, til å pynte kuben, være med på å inspisere kuben, smake på honningen underveis og til å slynge honning i september.

LES OGSÅ: Barnehage med egne bier (pluss)

Les også: Dør biene, kollapser naturen

Les også: Dette er blomstene biene liker

Har engasjert nærområdet rundt barnehagen

I løpet av perioden har barn og voksne lært mye om biens utvikling fra egg til bie, om biesamfunnet og bienes betydning for storsamfunnet, heter det i juryens begrunnelse som påpdeker at "barnehagen har hatt en bred tilnærming til temaet og koblet arbeidet til alle fagområdene i Rammeplanen. Barnehagen har engasjert barn, personale, foreldre og nærområdet rundt barnehagen".

- Barnehagen går foran med et godt eksempel for hvordan alle kan bidra aktivt i et meningsfylt arbeid for å skape et bærekraftig samfunn, skriver juryen.

Det var styrer i barnehagen, Marianne Schjetne, som fikk ideen til å sette opp en bikube i barnehagen.

– Vi ønsker å gi vårt lille bidrag til å redde biene. Biene betyr langt mer for klimaet enn de fleste er klar over. Hvis biene dør ut, vil vi være uten frukt og grønnsaker bortsett fra rotfrukter, i løpet av fire-fem år, sier Schjetne, som synes det er "helt fantastisk" å vinne klimaprisen.

Håper på bikuber flere steder  i Trondheim

Nå vil hun intensivere arbeidet med å få flere bikuber på skoler og barnehager.

Etter at Schjetne tok kontakt med Grønn barneby tidligere i år for å høre om det var mulig å få en bikube i barnehagen, førte hennes initiativ til at saken ble tatt opp i bystyret, hvor det ble vedtatt å sette ut fem bikuber i barnehager og skoler i Trondheim gjennom Grønn barneby.

Mangel på penger førte til at det til slutt bare ble to bikuber: En i Bakklandet barnehage og en på Byåsen skole.

- Det koster 30 000 kroner i året å røkte en bikube og jeg håper det kan bli satt av penger også på neste års budjsett til bikubedrift både hos oss og andre skoler og barnehager, sier Schjetne.

I hver kube er det rundt 30 000 bier, som i løpet av sommeren økte betydelig.

Totalt høsten barnehagen 20 kilo honning av bikuben.

Bikubene tilhører organisasjonen Bieffekten som tilbyr fadderskap av bikuber i urbane strøk.

Har delt ut klimapris siden 2012

Utdanningsforbundet opprettet Utdanningsforbundets klimapris i 2012.

Bakgrunnen er at Utdanningsforbunder ønsker å løfte fram de som gjør noe ekstra for å engasjere barn og unge i klima- og miljøspørsmål.

- Det norske utdanningssystemet må bidra til en bærekraftig utvikling. Utdanningsforbundet ønsker at barnehagebarn og elever skal bli engasjert i klimaspørsmål, og få solid kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger, heter det om klimaprisen.

Juryen har bestått av juryleder Steffen Handal (Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (Naturvernforbundet) og Monica Rimestad (Tryg).

foto
Marianne Schjetne, styrer i barnehagen og birøkter Sigrid Bakken Døsvik ønsker å bidra til å stoppe biedøden. Foto: Nils H. Toldnes