Får millioner til forskning, men må likevel redusere med 30 stillinger

foto