– Vi vil nok oppleve at mange blir syke i tiden fremover