Tre personer ble pågrepet etter tyveriet som fant sted i desember i fjor. Men 36-åringen tok på seg all skyld i retten.

Mannen forklarte at han slengte gullet i lomma på de to andre som en sikkerhetsforanstaltning dersom han skulle bli stoppet av politiet.

Drakk sprit

I går ble han dømt til fengsel i ett år og to måneder for tyveri og narkotikakriminalitet.

36-åringen skal ha drukket sprit før han gikk inn i forretningen, sammen med sin onkel og dennes kamerat. De var der for å kjøpe en gave til tiltaltes kusine. Ideen om å stjele gullet skal han ha fått etter at de kom inn på gullsmeden. Tyveriet skjedde ved at et glassmonter ble brutt opp. Tiltalte presiserte at han var alene om tyveriet, og at hensikten var å skaffe penger til rusmidler. Like etter at de hadde forlatt butikken ble de tre mennene stoppet av en vekter.

– Vi har ingen grunn til å betvile at tiltalte var alene om gulltyveriet, sier politiadvokat Sigbjørn Oldren til adressa.no

Tatt med narko

Mannen ble også dømt for å stå bak flere simple tyverier. Blant annet skal han ha stjålet en lommebok fra en kvinne, samt ha brutt seg inn på i Statens hus. Dessuten ble han etter politiransaking i to anledninger tatt med mindre mengder amfetamin.

Mannen fikk tilståelsesrabatt, ettersom han erkjente straffskyld for gulltyveriet. Men han fikk ikke full tilståelsesrabatt ettersom han ikke innrømte straffskyld etter alle de andre punktene i tiltalen.

36-åringen er tidligere straffedømt 22 ganger. Gulltyveriet foregikk dessuten i prøvetiden for en betinget dom for tyveri.

«Det er åpenbart synd på tiltalte, som virker helt prisgitt sitt rusproblem. Noen endring synes ikke å være i sikte (...)Tiltalte virker ikke korrigerbar gjennom bruk av betinget fengsel, og det har lite for seg å avsi en ny deldom», heter det i dommen.

Foto: Alexander Killingberg