Seks år etter tragedien dukket det opp et nedslående brev i Astris postkasse.