Kommunedirektøren anbefaler å lette på lokale koronatiltak i Trondheim

foto