Kvinnen, som hadde hatt angst og depresjon i lang tid, ble innlagt på St. Olavs hospital i 2013. Ifølge NRK fikk kvinnen vite at hun kunne være dement og ha den dødelige Creutzfeldt-Jakobs sykdom.

Tre feildiagnoser ved St. Olavs til samme pasient: Varslet kvinne at hun var dødssyk, så ble diagnosen trukket

Familien fikk vite at kvinnen hadde kort tid igjen å leve, men det viste seg at hun ikke hadde sykdommen. Kvinnen var deprimert, men er i dag frisk og tilbake i arbeid.

- Vi mener sykehuset ikke har tenkt godt nok på alternative diagnoser i utredningen og behandlingen av denne pasienten, sier fylkeslege Jan Vaage i Sør-Trøndelag.

- Det er gitt informasjon som var tuftet på et svakt grunnlag og som ikke var i tråd med hvor sikker sykehuset var. Det foreligger en rekke beskrivelser av en endring i tilstanden som vi synes det er merkelig at sykehuset ikke har tatt med i betraktning, sier Vaage videre.

Pasientskadenemnda vil nå vurdere om kvinnen har krav på erstatning. Sykehuset beklager hendelsen.

- Vår oppgave er å stille presise diagnoser om er veldig kompliserte. Også når det er sammensatte og vanskelige lidelser skal vi klare det, og i dette tilfellet har vi ikke gjort det godt nok. Det må vi bare beklage, sier Geir Bråthen, overlege og sjef ved nevrologisk avdeling ved St. Olavs hospital, til NRK.