Singsaas har i dag sendt sin avskjedssøknad til Kirkerådet med kopi til departementet.

Biskopen har tidligere orientert Nidaros bispedømmeråd, proster og prester i bispedømmet samt staben ved bispedømmekontoret om at han nå går av for vel oppnådd aldersgrense.

Avgangsdatoen offisielt er 1. september 2017, men grunnet ferieavvikling og annet vil tidspunktet for avgangen i praksis bli begynnelsen av juli, skriver Nidaros bispedømme i en pressemelding.

«Glad i mennesker - glad i Jesus Kristus»

I avskjedsbrevet til Kirkerådet skriver biskopen blant annet:

«Jeg vil ved avskjeden ha gjort tjeneste i Nidaros bispedømme i underkant av 40 år. Mitt ønske har vært å være nær der folk lever og virker i Nidaros bispedømme. Her hører jeg til, med mitt liv og min tjeneste. Mitt valgspråk har vært; «Glad i mennesker, - glad i Jesus Kristus».

I Trøndelag er «kristendom lettere gjort enn sagt». Her er stor kjærlighet til kirke og menighet som stikker dypt, og som vises på mangt vis, ofte indirekte,- ikke nødvendigvis med ord, men med troverdige handlinger.

Den største begivenhet av meget stor kirkehistorisk betydning i min tid som Nidaros biskop er utvilsomt opprettelsen av Presesembetet for Bispemøtet i 2011. Det har vært særdeles viktig og gledelig for meg at presesembetet ble lagt til Nidaros domkirke/Erkebispegården og Nidaros bispedømme.

Det (har også) vært særdeles meningsfullt å få arbeide med spørsmål knyttet til den sør-samiske befolkning, fra Saltfjellet i nord til Elgå i sør, som biskopen i Nidaros har et tilsynsansvar for. Opprettelsen av «Samisk menighet i sør-samisk område» på Kirkemøte i 2015, var en historisk begivenhet.»

Avskjedsgudstjeneste 11. juni

Biskopen retter også i sitt avskjedsbrev en særlig takk til alle medarbeidere i kirken i Nidaros, samt alle institusjoner og organisasjoner han har hatt relasjon til i sitt arbeid.

Det blir avskjedsgudstjeneste i Nidaros domkirke 11. juni, 2017.