Transkjønnede får bli guttespeidere i USA

Det amerikanske speiderguttforbundet Boy Scouts of America sier transkjønnede som identifiserer seg som gutter, kan bli medlemmer.

Saken oppdateres.

Mandag kunngjorde forbundet at det vil basere opptak i organisasjonen, som kun er for gutter, på hvilket kjønn barnet eller foreldrene oppgir på innmeldingsskjemaet. Tidligere har det vært kjønnet som er angitt på fødselsattesten som har bestemt hvem som kan bli medlem.

Talskvinne Rebecca Rausch sier forbundsledelsen har sett på en sak fra New Jersey der en transkjønnet åtteåring ble bedt om å slutte i speideren etter at foreldre og leder oppdaget at han var transkjønnet. Men Rausch understreker at endringen i regelverket er basert på den større diskusjonen om kjønnsidentitet som pågår i det amerikanske samfunnet.

–I over 100 år har Boy Scouts of America, samt skoler, idrettslag og andre ungdomsorganisasjoner, til sjuende og sist forholdt seg til fødselsattesten når de har avgjort hvem som kan melde seg inn i kjønnsbestemte grupper. Det er ikke lenger nok, etter hvert som samfunnsgrupper og lovene tolker kjønnsidentitet ulikt, sier Rausch. Hun legger til at lokallagene vil hjelpe nye medlemmer finne den gruppen som passer best. 

I 2015 opphevet speiderguttforbundet det generelle forbudet mot homofile gruppeledere og ansatte i organisasjonen.

(©NTB)

På forsiden nå