Nordisk uro for selvmord blant unge asylsøkere

Fire svenske myndighetsorganer satt onsdag i krisemøte for å diskutere hvordan en selvmordsbølge blant unge enslige asylsøkere skal unngås.

Saken oppdateres.

Varsler om selvmordsplaner på internett, selvmordsforsøk og unge, enslige asylsøkere som tar sitt eget liv, får alarmen til å gå både i Norge og Sverige. 

– Situasjonen for barn i mottak er dramatisk. De får livet satt på vent, uten mulighet til å bli bosatt i et hjem eller ta videre utdannelse, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Han besøkte denne uken et mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

– Vi ser flere forsøk på selvmord og at barna rømmer når de får avslag eller nærmer seg 18 år. Mange av dem havner på gata i Europa og utnyttes i sexslaveri eller kriminalitet, sier Ropstad.

Også Barneombudet, organisasjoner og Utlendingsdirektoratet (UDI) roper varsku. Mottak for mindreårige har meldt fra til UDI om selvskading, selvmordsforsøk, sosial isolasjon og søvnproblemer, i følge Dagsavisen.

Krisemøte

I Sverige diskuterteMigrationsverket, sosialetaten og helsetilsynet onsdag hvordan en selvmordsbølge blant unge enslige asylsøkere skal unngås.

– Disse barna er fra starten svært sårbare når de kommer til Sverige. De bærer med seg minner om vanskelige hendelser, og da er det avgjørende hvilken støtte man får. På dette punktet har det vært nokså store mangler, sier det svenske barneombudet Fredrik Malmberg.

Et nettverk av sosialarbeidere og pedagoger har slått alarm om at enslige barn og ungdommer som kommer til Sverige, skal ha planlagt selvmord i grupper på nettet og sendt ut bilder og budskap som oppfordrer til selvmord.

Den siste tiden har flere enslige afghanske gutter forsøkt å ta livet av seg, ifølge Ensamkommandes förbund. I flere tilfeller er selvmordene gjennomført.

– Alvorlig

Vi må ta på alvor at mange enslige mindreårige som er kommet til Norge, er i en vanskelig situasjon, slår innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fast.

– En del har fått avslag fordi det viser seg at de er over 18 år, mens en del har fått begrenset tillatelse fordi de er mellom 16 og 18 og skal reise ut når de er 18, sier hun til NTB.

Listhaug viser til at regjeringen jobber med å bedre mottakstilbudet.

– Vi har styrket bemanningen i disse mottakene og fått inn mer barnefaglig kompetanse. Vi må også se på helsemessige forhold og hvilke utdanningstilbud de har.

Ingen returmulighet

Norsk institutt for by- og regionforskning anbefaler i en rapport å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold, skriver ABC Nyheter. Forskerne mener midlertidig opphold bidrar til forsvinninger.

111 enslige mindreårige fra Afghanistan fikk i fjor avslag på sine asylsøknader. De "risikerer å bli i Norge ulovlig i flere år, uten reelle returmuligheter", påpeker Venstre-leder Trine Skei Grande i et spørsmål i Stortinget.

– Jeg kan bekreftet at det per i dag ikke er et eget program for assistert retur som er tilrettelagt for enslige mindreårige fra Afghanistan, svarte Listhaug i januar.

På forsiden nå