EU venter sterkere vekst i eurosonen enn i Norge 

EU-kommisjonen spår at økonomien i eurosonen vil vokse med 2,2 prosent i år. Anslaget for Norge er vesentlig lavere. 

Saken oppdateres.

Vekstanslaget for eurosonen er det sterkeste dette tiåret, melder EU-kommisjonen, som torsdag la fram sin høstprognose for den økonomiske utviklingen i Europa.

Anslaget for eurosonen er oppjustert med 0,5 prosentpoeng fra vårens prognose. Forventningen er nå en vekst på 2,2 prosent i 2017.

EU-kommisjonens anslag for Norge er derimot en vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 1,5 prosent i 2017. Det er vesentlig lavere enn vekstanslaget på 1,8 prosent som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tidligere i høst.

I 2018 ser EU for seg en økonomisk vekst på 2,1 prosent i eurosonen og 1,6 prosent i Norge. Det er det samme som Det internasjonale pengefondet (IMF) og DNB Markets forventer.

SSBs anslår på sin side at Norges økonomi vil vokse med 1,8 prosent i 2018.

EU viser til en rekke faktorer som gjør at de ikke tror veksten blir større. Blant annet skriver de at den nominelle lønnsveksten avtar, og at kjerneinflasjonen var på 1 prosent i september 2017, noe som var godt under Norges Banks mål på 2,5 prosent.

De viser også til at flere indikatore tyder på at aktiviteten i boligmarkedet avtar, og at boligprisveksten er i ferd med å moderere seg. Det gjør at de venter mer moderate boliginvesteringer i tiden framover.

De innenlandske faktorene som truer veksten i Norge knyttes også til boligmarkedet.

– Intern risiko relaterer til samspillet mellom høy boliggjeld og inflasjon i boligpriser, selv om denne avtar sakte. Uansett, et stort negativt prissjokk eller en strammere pengepolitikk enn den som foreløpig forventes, kan gi negative utslag for realøkonomien, skriver EU.

De viser også til eksterne faktorer som truer norsk vekst. Dette gjelder spesielt prisutviklingen på olje og energi, og vekstsituasjonen hos Norges viktigste handelspartnere.

Selv om de spår lavere vekst enn SSB, og lavere vekst i Norge enn i eurosonen, understreker EU at de ser tegn til bedring etter at norsk økonomi stagnerte noe i 2016.

De mener Norge tilsynelatende tilpasser seg lavere olje- og energipriser godt, og viser blant annet til at deltakelsen i arbeidsmarkedet er på vei opp.

Den økonomiske veksten så langt i 2017 er drevet av økende innenlands etterspørsel etter varer, som følge av at flere er i jobb.

– Bedringen i arbeidsmarkedet er understøttet av at Norges Bank holder styringsrenta på 0,5 prosent. Vi venter at ledigheten faller til 3 prosent innen horisonten for vår prognose, men at lønnsveksten holder seg moderat, skriver EU.

De venter at de politiske tiltakene som understøtter sysselsettingen vil fjernes etter hvert som økonomien henter seg inn igjen.

(©NTB)

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå