EU-domstolen: Flyktninger som fyller 18 år under asylprosess, kan få familiegjenforening

Mindreårige enslige asylsøkere som fyller 18 år mens asylsøknadene deres behandles, kan få familiegjenforening, har EU-domstolen bestemt.

Saken oppdateres.

Kjennelsen kan ha konsekvenser for asylpolitikken i flere EU-land, blant annet Tyskland, som nå muligens må endre reglene for familiegjenforening.

Saken som nå er behandlet i EU-domstolen, dreier seg om en ung kvinne fra Eritrea som ankom Nederland og søkte om asyl i begynnelsen av 2014. Hun var da 17 år. I juni samme år fylte hun 18, og fire måneder senere fikk hun oppholdstillatelse.

Mot slutten av året søkte hun om familiegjenforening med sine foreldre og tre brødre, men hun fikk avslag fordi hun ikke lenger var mindreårig og derfor ikke hadde rett til å få foreldre og søsken til landet.

Avgjørelsen ble anket, og den nederlandske domstolen søkte deretter råd hos EU-domstolen.

Torsdag ble det klart at EU-dommerne mener det er asylsøkerens alder ved ankomsten som skal legges til grunn når myndighetene behandler søknader om familiegjenforening. De mener at dette er den eneste måten å garantere at alle er like for loven.

Hvis det er asylsøkerens alder på tidspunktet da de blir gitt asyl som skal gjelde, så vil avgjørelsen være avhengig av hvor raskt ulike land behandler asylsøknadene, ifølge EU-domstolen.

(©NTB)

På forsiden nå