Kineserne viste kongeparet prestisjeprosjekt

Dersom klimaproblemene skal løses, må Kina i større grad over på grønn energi. Kongeparet kom fredag tett på én av løsningene – et gigantisk solkraftverk.

Flankert av den lokale partisekretæren ble kongeparet vist rundt på det massive solkraftverket kinesiske myndigheter har bygget i Dunhuang i Vest-Kina. Anlegget er Kinas største solkraftverk og ett av de største i verden. Kongeparet kunne se ut over tusenvis av solcellepaneler og speil som reflekterer sol opp til et energiproduserende salttårn.