Klimaforhandlingene fortsetter på overtid

FNs klimakonferanse i Madrid fortsetter på overtid og delegatene sliter med å bli enige om en slutterklæring.

Saken oppdateres.

Utsendingene fra rike land, hurtig framvoksende økonomier og fattige land har alle satt ned foten for et utkast til slutterklæring, ført i pennen av møtets vertskap som er Chile.

Håpet i forkant var at klimakonferansen, som er døpt COP25, skulle sende ut et tydelig signal om at verdens land nå har forstått alvoret og er rede til å takle klimakrisen.

Håpet var også at møtet skulle resultere i enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel, basert på artikkel 6 i Parisavtalen.

Tilbakeslag

Begge deler har vist seg svært vanskelig, og kilder forteller at Madrid-konferansen i stedet har resultert i tilbakeslag i politiske nøkkelspørsmål, blant annet i spørsmål om hvor langt enkelte land er villig til gå for å bremse klimakrisen.

– Referansene til forskning har blitt svakere, alle referanser til styrking av ambisjoner er vekk, det virker som om vi foretrekker å se bakover i stedet for å se framover, sier Carlos Fuller, lederen av Forbundet av små øystater.

Støtte til fattige land

Også klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er på plass i Madrid. Han har fått en sentral rolle i forhandlingene om et annet vanskelig spørsmål, nemlig såkalt tap og skade.

Det store spørsmålet der er hva slags pengehjelp fattige land har krav på, og hvordan bistanden skal organiseres. Også her står landene langt fra hverandre.

(©NTB)

På forsiden nå