EU-presidenten foreslår budsjett på 1.074 milliarder euro

EU-president Charles Michel legger opp til et langtidsbudsjett for unionen på 1.074 milliarder euro de neste sju årene.

Saken oppdateres.

Michel presenterte sitt reviderte budsjettforslag fredag, en uke før EU-landenes ledere samles til toppmøte i Brussel. Rammen er noe lavere enn forslaget på 1.100 milliarder som EU-kommisjonen har lagt fram.

– Mitt nåværende forslag bygger i hovedsak på forslaget mitt fra februar, sier EU-presidenten. For koronakrisen hadde EU-landene begynt på nærme seg hverandre, men var fortsatt et stykke unna å være enige om fellesbudsjettet for de neste sju årene.

Toppmøte

Selv om det reviderte forslaget er litt mindre enn det kommisjonen har ønsker seg, er det noe høyere enn de 1.050 milliardene Danmark ønsker å lande på. Danskene utgjør sammen med Sverige, Nederland og Østerrike en kvartett som jobber for å holde igjen på pengebruken i EU.

I et møte med EU-landenes ambassadører tidligere i uken, sa Michel at hans forslag er «det eneste grunnlaget» for kompromiss når EU-landenes ledere samles til to dagers toppmøte i Brussel om en uke. Møtet som starter førstkommende fredag, blir det første fysiske toppmøtet på flere måneder.

Med dagens kronekurs tilsvarer Michels forslag 11.432 milliarder kroner. Fordelt på sju år blir det drøyt 1.630 milliarder kroner i året. Til sammenligning er det norske statsbudsjettet på 1.443 milliarder.

Gjenreising

Budsjettet skal kobles til det foreslåtte gjenreisingsfondet på 750 milliarder euro – rundt 8.000 milliarder kroner – som skal få økonomien på fote etter koronakrisen.

– Jeg vil beholde balansen mellom lån og tildelinger, sier Michel.

EU-kommisjonen har foreslått at to tredeler av fondet skal gis som rene tildelinger til EU-landene, mens resten skal fordeles som lån.

Kvartetten av økonomisk forsiktige land vil endre fordelingen og vil at mer av pengene skal tilfalle medlemslandene som lån som må betales tilbake.

Fondet skal finansieres med lån kommisjonen skal ta opp på vegne av fellesskapet. Kommisjonen har lagt opp til at tilbakebetalingen skal begynne først i den neste budsjettsyklusen, altså fra 2028 og utover, men Michel vil fremskynde dette til 2026.

Digitalskatt

For å skaffe unionen egne inntekter – utover det de 27 medlemslandene bidrar med i potten – foreslår Michel at de konsentrer seg om tre muligheter: en plastavgift, en grenseavgift knyttet til klimaendringer og en digitalskatt rettet mot store internettselskaper.

– Jeg kommer til å foreslå innføring av en digitalskatt fra slutten av 2021, sier EU-presidenten.

(©NTB)

På forsiden nå