Miljøorganisasjoner vant fram i fransk klimasøksmål

Den franske staten er skyldig i å ikke ha gjort nok for å stanse klimaendringene, mener en domstol – en seier for miljøorganisasjoner som gikk til søksmål.

Saken oppdateres.

Domstolen mener at den franske regjeringens uvirksomhet har ført til økologisk skade, men sier den vil bruke to måneder på å bestemme om det er nødvendig å tvinge president Emmanuel Macron til å innføre tiltak for å kutte utslippene ytterligere.

Domstolen krever imidlertid at staten må utbetale én euro til hver av de fire organisasjonene som står bak søksmålet. De fikk støtte av mer enn 2,3 millioner franskmenn i en underskriftskampanje på nett.

Blant de fire organisasjonene er Greenpeace og Oxfam. Sistnevnte skriver på Twitter at dommen er en «historisk seier for klimaet».

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, sier til NTB at det er fantastisk at domstolene holder «staten ansvarlig for mangel på klimahandling».

– Det er modig, ansvarlig og framtidsrettet, legger han til.

Store klimautslipp

Frankrike har, sammen med EU og 193 andre land, sluttet seg til Parisavtalen fra 2015, som har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og aller helst under 1,5 grader.

Verden er etter alt å dømme langt unna å nå målene, siden klimautslippene har fortsatt å stige med unntak av koronaåret 2020.

Frankrike har forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990, et løfte både saksøkerne og regjeringens egne klimarådgivere mener landet er i ferd med å bryte.

Flere søksmål

Klimaforkjempere verden over har gått rettens vei i et forsøk på å tvinge regjeringer til å føre en mer ambisiøs klimapolitikk.

I et annet søksmål i november, ble den franske regjeringen stevnet av den nordlige kystbyen Grande-Synthe, som er spesielt utsatt for effektene av klimaendringer. Byen er bygd på områder som før lå under vann og som nå trues av økende havnivå. Myndighetene ble da gitt tre måneder til å bevise at de tar grep for å nå målene om reduserte utslipp.

I 2019 beordret Nederlands høyesterett regjeringen til å kutte utslippet av klimagasser med 25 prosent fra 1990-nivåer innen slutten av 2020 etter at miljøforkjempere gikk til sak.

Miljøorganisasjonene tapte i Norge

I Norge saksøkte miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace i 2015 staten for brudd på grunnlovens miljøparagraf ved å åpne for leting etter olje i deler av Barentshavet, ettersom det er kjent at forbrenning av olje og gass ødelegger klimaet.

Saken endte til slutt opp i Høyesterett, der miljøorganisasjonenes anke ble forkastet like før jul.

– Dommen i klimasøksmålet i Norge står i grell kontrast til seirene i Frankrike og Nederland. Våre politiske ledere er minst like sidrumpa som sine europeiske kollegaer. Da trengs det at rettssystemet viser at ingen står over loven, og at det også gjelder staten, sier Pleym.

Ifølge Leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom lente de franske saksøkerne seg på mye av det samme grunnlaget som de norske. Hun sier hun nå gleder seg til å lese dommen.

– Det er også verdt å nevne at Norges utslipp er på omtrent samme nivå i dag som i 1990, mens Frankrikes utslipp er redusert med omtrent 17 prosent, og at Frankrike ikke eksporterer fossil energi, slik Norge gjør, sier Woie.


(©NTB)

På forsiden nå