Tysklands helseminister ber om varsomhet mens stadig flere eldre blir vaksinert