Stoltenberg inviterer til spleiselag for NATOs medlemsland