WHO: Reiseforbud vil ikke forhindre spredningen av omikron