Partiene er blant annet blitt enige om regelendringer som gjør at flyktninger med midlertidig beskyttelsesstatus må vente tre år på familiegjenforening. Samtidig får myndighetene muligheten til å ta verdigjenstander fra asylsøkere som betaling for opphold på asylmottak.

Forhandlingene førte imidlertid ikke til en avtale om å opprette egne flyktninglandsbyer, noe både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har foreslått.

De to partiene mener staten bør overta fra kommunene ansvaret om å huse flyktninger. Men regjeringspartiene har vært imot en slik ordning.

Utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg er imidlertid fornøyd med resultatet.

– Dette gjør at vi får strengere regler enn landene rundt oss, sier hun.