På spørsmål om hva det skotske parlamentet kan gjøre nå, svarte hun følgende i et intervju på BBCs program Sunday Politics Scotland:

– Det du snakker om er om hvorvidt det er nødvendig med samtykke fra de folkevalgte, eller om det kan gjøres et fremstøt i nasjonalforsamlingen. Sett fra et logisk perspektiv, anser jeg det som usannsynlig å tro at det vil være umulig. Men jeg antar at den britiske regjeringen vil innta et fullstendig annerledes syn på dette, så vi er nødt til å vente og se på hvilken vei diskusjonen tar videre, sa hun til BBC.

På spørsmål om hun vil be den skotske nasjonalforsamlingen om å støtte et fremstøt for å stanse brexit, svarte hun «selvsagt».

– Hvis den skotske nasjonalforsamlingen skulle konkludere på grunnlag av det som er til det beste for Skottland, så vil det selvsagt være på sin plass å si at vi ikke vil stemme for noe som er imot Skottlands interesser, la hun til.

– Ny situasjon

Hun frykter konsekvensene for et Skottland utenfor EU.

– Det som kommer til å skje med Storbritannia vil være svært skadelig og påføre smertefulle konsekvenser. Jeg vil prøve å beskytte Skottland fra det, sa Sturgeon til BBCs Andrew Marr Show søndag.

Storbritannias nei til EU har satt Skottland i en helt ny situasjon, mener Sturgeon.

– Det Storbritannia som Skottland stemte for å fortsatt være en del av i 2014, eksisterer ikke mer, fastslo Sturgeon. Hun sa samtidig at det er svært trolig at det vil bli avholdt en ny folkeavstemning om Skottlands uavhengighet.

Bare timer etter at brexit-resultatet var klart fredag, beskrev hun det som «svært sannsynlig» at Skottland innen to år holder ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. Lørdag sa hun at Skottland skal innlede «umiddelbare samtaler» med EU-ledere.

EU-ja og UK-nei

En ny meningsmåling gjennomført for den skotske avisen The Sunday Post, etter at britene stemte nei til EU torsdag, viser at 59 prosent av skottene nå støtter løsrivelse fra Storbritannia. Skottene stemte klart for fortsatt medlemskap i EU – 62 prosent vil ikke forlate det europeiske fellesskapet – men et knepent engelsk flertall kan tvinge dem ut av unionen.

Det er mindre enn to år siden en folkeavstemning endte med et ja til fortsatt union med resten av Storbritannia, men nå kan altså stemningen ha snudd.