Iran refser USA for å komme med "utslitte" atomanklager