Avis: Briter over 50 eller i risikogruppene vil tilbys en tredje vaksinedose