For første gang i FNs mangeårige klimaforhandlinger vedtok landene i Dubai en klar oppfordring til omstilling bort fra kull, gass og olje.

– Dette er et gjennombrudd, sier Eriksen på telefon til NTB.

Klimaministeren var selv til stede under innspurten i Dubai, sammen med utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Norsk oljeleting

– Hele verden er enig om å sende et veldig tydelig signal hjem til egne regjeringer, men også til markedene, sier Eriksen.

– Jeg håper dette fører til at det gjennomføres mer klimapolitikk på nasjonalt nivå, legger han til.

På spørsmål om vedtaket i Dubai vil føre til endringer i norsk oljepolitikk, svarer Eriksen at også oljesektoren må gjennom en omstilling, i likhet med resten av samfunnet. Han viser også til Norges klimasamarbeid med EU.

Tidligere har Eriksen pekt på at norsk oljeproduksjon uansett ventes å falle de neste tiårene, uavhengig av letepolitikken.

Ingen nye signaler

På Stortinget fikk olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) onsdag spørsmål om hva enigheten i Dubai får å si for norsk olje- og gasspolitikk. Heller ikke han kom med signaler om endringer.

– Den «historiske avtalen» skal ikke få noen konsekvenser for Norge ser det ut til, sa en skuffet Lars Haltbrekken fra SV. Han mener Norge må slutte å lete etter mer olje og gass.

Klimaminister Eriksen sier Norge gjerne skulle tatt et «enda lenger skritt i riktig retning» på møtet i Dubai. Norge ønsket i utgangspunktet et vedtak om utfasing av fossil energi, med unntak for fossil energi der utslipp fanges og lagres under bakken.