Pandemien drar det tyske statsapparatet ut av 80-tallet