Studie: Brasil håndterte koronakrisen verst – New Zealand best