Israel gir etter for press, raserer likevel ikke landsby