Florida erklærer unntakstilstand før tale fra høyrenasjonalist