37 skadd i sammenstøt mellom politi og demonstranter på Barcelonas flyplass