Italias regjering overlevde også andre tillitsvotering