Domstol henlegger sak mot far som holdt barna innesperret i Nederland