Israelsk arbeiderpartileder mener bosetningene kan beholdes