Marthe var alene med ettåringen da jordskjelvet skremte henne. Så startet hun innsamlingsaksjon