NATO støtter sine allierte med økt tilstedeværelse