Tirsdag anbefalte kommisjonen at EU fastsetter et nytt mål om utslippskutt: 90 prosent bør kuttes, sammenlignet med nivået i 1990, innen 2040.

– EU kommer med et offensivt og spennende mål. Det er bra at noen tør å gå foran. Samtidig er jeg spent på hvordan EU vil oppnå disse målene, sier Eriksen i en uttalelse til NTB.

Norsk klimapolitikk er tett knyttet til EUs ambisjoner og reguleringer. EUs mål om 55 prosents utslippskutt innen 2030 fungerer i praksis også som et norsk utslippsmål.

På spørsmål om også Norge vil gå inn for et 90 prosents utslippskutt innen 2040, svarer imidlertid Eriksen slik:

– Dette er viktig for Norge. Vi ønsker fortsatt et tett samarbeid med EU. Vi må komme tilbake til hva dette betyr for oss.