Politiaksjon i Dunedin – kan ha vært opprinnelig terrormål