– En mindretallsregjering kan ikke diktere Stortingets flertall. Valgresultatet har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget. Det tror jeg vi vil få se mange eksempler på framover, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Ett eksempel kom allerede tirsdag, Stortingets første ordinære arbeidsdag etter valget. KrFs gruppemøte gikk nemlig inn for å støtte Arbeiderpartiets forslag om å øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 til 14 uker.

Det innebærer at det nå er flertall på Stortinget for en annen politikk på dette området.

Høstflom

En høstflom av kostbare forslag, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland om de 31 representantforslagene som ble fremmet tirsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere advart opposisjonen mot å gjøre landet ustyrlig ved stadig å søke kryssende flertall i ulike saker.

– Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten. En lang rekke av forslagene som fremmes i dag vil ikke føre til økte utgifter overhodet, sier Arnstad.

– Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall, må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.

Mange forslag

Ved inngangen til tirsdagens trontaledebatt hadde Stortinget registrert 31 ulike representantforslag fra opposisjonspartiene. I tillegg kommer ni løse forslag til selve debatten.

Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd, økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.

Senterpartiet fremmer ni forslag og vil ha omkamp om nedlegging av flystasjonen på Andøya og nye runder om rovdyrpolitikk og kommune- og regionreform. Også Ap vil ha ny debatt om den store nye regionen Viken og inviterer KrF til å danne flertall mot dette vedtatte reformgrepet.

Bemanningsnorm

KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen. Venstre fremmer forslag om endringer i den foreslåtte sykehusstrukturen i Finnmark og rir nok en gang den gamle kjepphesten om lobbyregister.

Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.

Amerikanske soldaters tilstedeværelse i Nord-Norge blir nok en gang gjenstand for debatt på Stortinget. Nykommer Rødt mener regjeringen har brutt den norske basepolitikken, som sier at det ikke skal være permanente utenlandske militærbaser på norsk jord.