WHO drøfter internasjonalt samarbeid om pandemihåndtering